Ruban Lingam (G. Arinesalingam)

 

 Statsautorisert tamil tolk med tolkeutdanning (kat.1)
- og tamil oversetter
 

 

Nasjonalt tolkeregister - TolkID 186


Praksiss

 • Tolkeerfaring siden 1988
 • Leder for Tolketjenesten i Follo 1998 - 2009
 • Lærer for tolkeutdanning ved UiO 2003 - 2006 og  HiOA 2007-dd. 
 • Tolker for for rett, politi og påtalemyndighet.
 • Tolker for i utlendingsforvaltning/asylprosess.
 • Bred tolkeerfaring fra barnevernsaker/fylkesnemnda.
 • Bevilling som statsautorisert tamil tolk - 2009

 

Primærkompetanse:

 • Tolk og oversetter- tamil/norsk
 • Offentlig ledelse

Annen kompetanse:

 • WEB utvikling
 • Datatjenester

Utdanning

 • Master of public administration ( CBS) 2007
 • Kommunalhøyskolen (HiOA) 1997
 • Tolkelærerutdanning (HiT) 2004
 • Tolkeutdanning (HiF) 1993
 • Påbyggingsmodul - "Tolking i retts- og nemndsmøter" HiOA 2009
 • Påbyggingsmodul – ”Hukommelsen og notatteknikk” HiOA 2010
 • Påbyggingsmodul – ”Flerkulturell forståelse for tolker” HiOA 2011
 • Påbyggingsmodul – ”Tolkens kommunikative kompetanse” HiOA 2012

Tel: 95 96 69 22   Foretak/org.nr: 987 900 237MVA